Polityka prywatności

I. INFORMACJE OGÓLNE

 • Administratorem danych osobowych jest Traffic Trends Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Piątkowska 201a, 61-693 Poznań, [email protected], dalej Traffic Trends.
 • Traffic Trends oferuje usługi z zakresu marketingu internetowego. Na stronach internetowych traffictrends.pl udostępniamy możliwośc wysłania formularza zapytania ofertowego, w którym to formularzu przekazujesz w sposób dobrowolny dane kontaktowe i osobowe. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje właśnie kwestie zbierania informacji podczas kontaktów handlowych i dostępu do strony firmowej.
 • Akceptacja tej Polityki Prywatności w momencie wysyłania formularza zapytania ofertowego stanowi umowę powierzenia i przetwarzania danych osobowych. Niniejsza polityka ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników zapisywanych w systemie CRM (zwanych dalej Użytkownikami).
 • Przetwarzanie danych osobowych podanych przez Użytkownika, o którym mowa w rozdziale II ust. 1 poniżej, odbywa się na podstawie zgody wyrażonej w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, w celach, o których mowa w rozdziale II.
 • Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Jóźwik, e-mail: [email protected].

II. CEL ZBIERANIA DANYCH

 • Dane osobowe Użytkowników strony www traffictrends.pl przetwarzane są przez Traffic Trends w celu przygotowania oferty handlowej. Zakres ten obejmuje również:
  • tworzenie zanonimizowanych i zagregowanych raportów i analiz mających na celu zwiększanie użyteczności strony www;
  • analizę w czasie preferencji dotyczących zakresu usług, który interesuje Użytkownika;

III. SPOSÓB ZBIERANIA DANYCH

 • Aby zapewnić sprawne działanie strony www, Traffic Trends do lepszej identyfikacji Użytkownika wykorzystuje powszechnie stosowany mechanizm oparty o tzw. „cookies”.
 • Użytkownik może samodzielnie i w każdym momencie zmienić ustawienia dotyczące „cookies”, w tym całkowicie je zablokować, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez „cookies” do urządzenia Użytkownika. Zmiany tych ustawień można dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jednak taka zmiana może spowodować niepoprawne działanie IdoSell w tym nie umożliwiają przeglądania treści dostępnych tylko dla zalogowanych Użytkowników. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Traffic Trends może wykorzystywać w celu rozpoznawania powracającego i zbierania informacji o nowych preferencjach Użytkownika pojedyncze, niewidoczne piksele osadzone w serwisie internetowym.
 • Pliki Cookies oraz wywoływanie pikseli są powszechnie wykorzystywane w internecie i są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika. Użytkownik nie jest w żaden sposób zagrożony zainfekowaniem urządzenia wirusem lub zainstalowaniem niechcianego lub złośliwego oprogramowania.
 • Dane osobowe Użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach obowiązującego prawa.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Dane dotyczące Użytkownika, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w każdym razie przez okres nie dłuższy niż wymagany przez odrębne przepisy.
 • Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania od Traffic Trends dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (także w celach marketingowych, w tym profilowania) oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest wymogiem umownym i jest dobrowolne ale konieczne do wysłania zapytania ofertowego.
 • Traffic Trends zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Użytkownika i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem wszelkich osób nieuprawnionych. Traffic Trends nie może wykorzystywać tych danych w celach innych niż wskazane w rozdziale II.
 • Traffic Trends, na podstawie pisemnej umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce spółce zewnętrznej w celu prawidłowego wykonania czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem stronami www, na co Użytkownik wyraża zgodę. Przekazanie danych Użytkownika w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa powyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Użytkownika wobec Traffic Trends.
 • W przypadku pytań, wątpliwości lub uwag zgłaszanych przez Użytkownika, Traffic Trends prosi o kontakt pod adresem e-mailowym [email protected].
Convibox - Zwiększamy konwersję

Inteligentne mechanizmy błyskawicznie
zwiększające sprzedaż w sklepie.

Traffic Trends Sp. z o.o.
ul. Piątkowska 201a
61-693 Poznań

e-mail: [email protected]

Specjalizujemy się w pozycjonowaniu sklepów internetowych oraz reklamie Google Ads.

© Convibox